sielonesis1

Kelias į Sielos Koliažą

Su „Sielos Koliažu“ susipažinau prieš 3metus, kai mane į savo liūną gramzdino vidinės tuštumos jausmas, kai džiugesio saulė tūnojo liūdesio ir ašarų šešėlyje, kai kiekviena diena atrodė banaliai vienoda, kai gyvenimas, rodos, supykęs ant manęs, krovė vieną po kito akmenėlius į nesėkmių maišelį

(more…)

Read More