Angelų palaiminimai

Tegu tave laimina puikieji angelai.

Tegu siunčia glėbius palaiminimų.

Tegu Pabudimo angelas sujudina širdį,

Kad jaustum savyje amžinybę

Ir atsilieptum, kai tave tyliai kviečia.

Tegu Gydantis angelas tavo žaizdas

Paverčia atgaivos šaltiniais.

Tegu Vaizduotės angelas išmoko

Nevengti iššūkių,imy

Per vidinių prieštarų ugnį.

Tegu Užuojautos angelas atveria tau akis,

Kad pamatytum visus kenčiančius.

Tegu Šėlsmo angelas sudrumsčia

Saugios ir įprastos kasdienybės ramybę

Ir veda į nepažįstamas žemes,

Kad tai, kas baugina,

Imtų plakti širdies ritmu.

Tegu Meilės angelas

Atskleidžia tau jausmų grožįį,

Kad garbintum savo kūną

Kaip šventos dvasios buveinę.

Tegu Teisumo angelas tave ragina

Stoti vargšų ir nuskriaustųjų pusėn.

Tegu Drąsos angelas stiprina

Tavo savigarbą ir gerąsias savybes,

Kad galėtum gyventi oriai,

Nes tai sielai svarbiausia.

Tegu Mirties angelas ateina tik tada,

Kai nugyvensi gyvenimą

Ir visas gautas dovanas būsi sunešęs

Prie švytinčio amžinybės slenksčio.

Tegu visi angelai tave saugo

Ir su džiaugsmu globoja.

/John O´Donohue. Palaiminimų knyga. p. 52-53/