Naujai pradžiai

N. pradziaiNuošalioje kertelėje širdies,

kur mintys tavo niekad neužklysta,

tyliai užsimezga pradžia ir laukia,

kol būsi pasirengęs.

Ilgai stebėjo tavo troškimus,

jautė širdy besiplečiančią tuštumą

ir matė – vis dar pristingi jėgų

palikti tai, ką jau seniai išaugai.

Regėjo, kaip saugus nuobodulys

pašnabždomis saugia ateitimi vilioja.

Audringas sumaišties bangas girdėjo

ir svarstė – negi visada taip bus.

Paskui pradžiugo, kai užsidegei drąsa

ir išdrįsai įžengt į naują žemę.

Vėl akyse ir ryžtas, ir svajonė,

o priešais verias galimybių takas.

Nors kelio galo tu dar nematai,

gali tikėti – pažadus išpildys;

tad atsiduok pradžios malonei –

Ji žino, ko labiausiai trokšti.

Įkvėpki savo dvasią nuotykiui,

išmok nepaisyti pavojaus,

greit apsiprasi su kitu ritmu,

nes siela nujaučia naują pasaulį.

John O’Donohue “Palaiminimų knyga”.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *