Naujiems namams

naujiems namams

Tebus ši vieta tavo prieglobstis.

Kad grįžus namo

Visa pasaulio našta

Nukristų tau nuo pečių.

Tepailsi širdis ramybėje,

Kurios negali suteikti pasaulis.

 

Tegu šitie namai bus laimės vieta,

Į kurią takas atveda

Gyvenimo džiaugsmus.

 

Te jokia pragaištinga lemtis

Neperžengia tavo slenksčio.

 

Kad jaustumeis čia saugus,

Apsuptas supratimo ir meilės,

Galėtumei būti savimi

Be jokio apsimetimo,

Be kaukės.

 

Tebus šie namai atradimų vieta,

Kur tavo sielos molyje

Glūdinčios galimybės išaugtų

ir nušviestų, sustiprintų viziją to,

kas dar tik užgims.

 

Tegu čia būna namai drąsos,

Pilni kilnumo ir atlaidumo,

Juose galima pasveikti ir augti.

 

Čia pakantumas – dorybė,

Čia svarbus galutinis tikslas,

Net jei kelionė būtų ilga ir sunki.

 

Tegul prie židinio laukia džiaugsmas.

Tegu šie namai svetingai sutinka

Palūžusius ir pažemintus.

 

Tegu tavo akys pastebi,

Kad svečias atvyksta su dovana

Ir kiekvienas teišvyksta palaimintas.

 

John O’Donohue “Palaiminimų knyga”, p. 38-39.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *