Dievo Gailestingumo Jūra

Slenku iš lėto, mažais žingsniukais pakrante.

Pajūrio smėlis gurgžda po kojomis.

Einu nunarinusi galvą, nedrąsi lyg maža mergaitė.

Kūnas apsunkęs, galva pilna minčių.

Artinuos nedrąsiai prie Tavo gailestingumo jūros.

„Sielos koliažo korta – Nauja pradžia“

Stebiuos, kad ir tokią Tu mane myli.

Ne žmoniška ši meilė.

Ji dieviška. Ji ta, kuri kantri ir niekada nesibaigia kiekvienam Tavo vaikui – taigi ir man, Dieve.

Ačiū Tau, Jėzau, kad esi su manimi, ir kai man liūdna, ir kai linksma.

Ačiū Tau, Šventoji Dvasia, kad rodai judėjimo kryptį ir mokai nenukrypti nuo siaurojo takelio, vedančio į laimę.

Ačiū Tau, Dieve Tėve, kad esi tie laukiantys namai, į kuriuos saugu sugrįžti.

Įsivaizduoju save, stovinčią su pilnu kibiru akmenų – nuodėmių, dėmių.

Ką tik surinkau juos nuo savo minčių, poelgių, jausmų, išgyvenimų, paklydimų.

Jūra tokia didelė-bekraštė,  o aš tokia maža ir tokia dėmėta, kaip boružė.

Keliu akis į dangų ir galvoju, kad dovanoju Tau visą savo purvą. Prašau, o Dieve, nuvalyk mano kaltes, nuplauk mano nuodėmes. Tik Tu vienas tai gali.

Apverčiu kibirėlį, pilną akmenų-nuodėmių į Tavo gailestingumo jūrą. Jaučiu, kaip tą pačią akimirką tu juos priimi, o mane išlaisvini iš kalčių.

Bangos skalauja kibirėlį – vanduo jame.

Akmenys įsitaiso pajūrio smėlyje – jiems vieta čia.

Brendu gilyn.

Bangos skalauja pėdas, kelius, klubus, pilvą, krūtinę, kaklą.

Panyru.

Tu mane apglėbi savo meile, savo gailestingumu, savo atjauta.

Jaučiuos saugi kaip kūdikis motinos įsčiose.

Tu priimi mane tokią, kokia esu.

Nes aš esu Tavo.

Galėsiu visad čia grįžti– prie Tavo gailestingumo jūros.

Ir pasinerti į išpažinties malonę.

Švari ar purvina.

Tokia, kokia esu, nes Tu visada manęs lauki.

Su Tavimi kiekviena diena – nauja pradžia.

 

 

Dvasios vėjui pučiant, nardau saulės spinduliuos,

giesmės žodžiai priartėja  prie širdies manos.

Viešpatie, ateik, kaip bekraštė jūra

Mus užliek malone sava

Viešpatie, ateik…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *