Minčių koliažas. Triptikas

 2014-10-19, sekmadienis

Ant stalo ikona

Aš esu Alfa ir Omega

Tegu širdis nemiega

Atsinaujinimo dieną…

 

Kad mūsų  džiaugsmas būtų tobulas[1],

Dievas eina prieš srovę[2].

 

Suspaudime, bedugnėj netekties

Malonė Tavo mano širdį liečia…

Knygų mugė.

Tolimiausiame kampelyje spaudžiasi dvi merginos.

Viena jų – akla[3],

Kita – poetė[4]

Kuriančios sielos

Dievo apdovanotos

Nes turi širdį,

Kuri klausosi ir girdi…

Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia,

Kalbėk man Dieve, vidury nakties.

 

2014-10-20, pirmadienis

Tikėjimas ir abejonė?

Tikėjimas?

Tik ėjimas

Esu

Su

U-U-uuuuuuu…

Kur Tu?

Kas Tu?

 

Prie Tavo kojų gera ir saugu,

Čia gyrių Tau, čia šlovę Tau aukoju…

 

2014-10-21, antradienis

Vinco Kudirkos biblioteka

Laiškų iš Sibiro paroda

Ilgesinga gaida

Lyja lauke

Dvelkia vėsa…

 

Sesuo Bernadeta

Lyg nieko dėta

Eina taisyti akinių..

 

Visi matyti norim…

 

Norėčiau visad būt prie Tavo kojų,

Atbėgusiu pas Viešpatį vaiku.

 

Kas ta mus jungianti gija?

Svaja?

Galia?

Gal…

….Meilė…

 

O mano Tėve, mylimo Sūnaus,

Jo švento kraujo mums nepagailėjęs,

Dar niekas nieko šitaip nemylėjo,

Kaip Tu, kūrėjau žemės ir dangaus…

 

Viešpaties šviesoje

Pamatyt naujai save

Ar išdrįsi?

 

[1] 1 Jn 1, 4.

[2] Constanzo Donegana knyga „Dievas eina prieš srovę“

[3] Indrė Gaskaitė CD „Jei tu ateitum..“

[4] Eglė Perednytė „Lyg sala sutemų“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *